[:pl]Polityka Prywatności[:en]Privacy Policy[:]

[:pl]

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://artmedia.biz.pl.

Administratorem strony jest Arkadiusz Tobiasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ArtMedia Arkadiusz Tobiasz z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Chełmońskiego 18/2, NIP: 639-193-20-23

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@artmedia.biz.pl

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz dodawania komentarza/recenzji, formularz rejestracji konta, formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy i formularz zamówienia produktu elektronicznego.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji konta przetwarzane są w celu możliwości korzystania w serwisie z własnego konta..

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Komentarze i recenzje

Kiedy użytkownicy pozostawiają komentarz/recenzje na stronie, zbieramy dane z formularza komentarza/recenzji, a także zapisujemy adres IP i dane przeglądarki użytkownika, co ma pomóc nam w wykrywaniu i walce ze SPAMem.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony z adresu e-email (również zwany hashem) może zostać dostarczony do usługi Gravatar, aby zobaczyć czy z niej korzystać. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza/recenzji, zdjęcie profilowe będzie widoczne publicznie obok komentarza.

Media

Jeśli dodajesz zdjęcia na stronie internetowej powinieneś unikać przesyłania zdjęć z informacjami o lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę mogą zapisać zdjęcie na swoim dysku i pozyskać dane o lokalizacji ze zdjęć na stronie.

Formularz kontaktowy i newsletter

Kiedy użytkownicy korzystają z formularza kontaktowego, dane zostają przesyłane na adres e-mail Administratora i nie są przechowywane w żaden sposób na stronie. Przesłane w taki sposób dane są przetwarzane jedynie w celu odesłania odpowiedzi na nadesłane zapytanie

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Zamówienie produktu

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktu zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.

Pliki cookies

Jeśli zostawisz komentarz na stronie, możesz zaakceptować zapisywanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz strony internetowej w ciasteczkach. To dla Twojej wygody – dzięki temu nie musisz wypełniać swoich danych ponownie, gdy zostawiasz inny komentarz. Te ciasteczka będą trzymane przez rok.Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, stworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie do obsługi logowania są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranowych – przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie trzymany przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w Twojej przeglądarce. Nie zawiera on żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa po 1 dniu.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 

Osadzone treści z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził inną stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością osadzoną, w tym śledzić tę interakcję, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Statystki

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że wykorzystuje zewnętrzne technologie do gromadzenia statystyk ruchu na stronie. Statystyki gromadzone są przy użyciu narzędzia Google Analytics (kodu śledzenia). Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Z kim dzielimy się danymi

  • VIBIZNES Paweł Jarosz, 58-100 Świdnica, ul. Sienna 6/6, NIP: 884-259-00-06 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Jak długo przetrzymujemy dane

Jeśli zostawisz komentarz/recenzję, komentarz/recenzja i jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Dla użytkowników, którzy rejestrują się w naszej witrynie, przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem zmiany swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Dane statystyczne są trzymane przez 26 miesięcy.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub pozostawiłeś komentarze, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Zarządzanie preferencjami prywatności

Formularz skargi w sprawie naruszenia prywatności

Pobranie danych o sobie

Żądanie usunięcia danych

Gdzie wysyłamy Twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Informacje kontaktowe

W razie pytań i wątpliwości można pisać na adres kontakt@artmedia.biz.pl z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Dodatkowe informacje

Jak chronimy Twoje dane

Przeglądanie strony odbywa się poprzez bezpieczny protokół SSL. Strona znajduje się na serwerze z zainstalowanym firewallem, a jego oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.[:en]

Who we are

Our website address is: https://artmedia.biz.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Komentarze

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

[:]

//]]>